PRAVIDLA PRO REKLAMNÍ FORMÁTY - ČESKÝ INTERNET S.R.O.

V současné době používáme tyto formáty reklamních sdělení.

ROZMĚRY A DRUHY BANNERŮ / REKLAMNÍCH SDĚLENÍ

Název formátu Formát Rozměry (px) Max. datová velikost Poznámka
Branding Specifikace brandingu pro ČESKÉSTAVBY.cz
Specifikace brandingu pro ČESKÉREALITY.cz
Specifikace brandingu pro HotelyPenziony.cz
Leaderboard jpg / png / gif 990x100 70 kB
Megaboard jpg / png / gif 990x250 100 kB
Square/box 250 jpg / png / gif 250x250 30 kB
Square/box 300 jpg / png / gif 300x300 30 kB
Mobilní popup 300 jpg / png / gif 300x300 30 kB
Half page Skyscraper jpg / png / gif 300x600 60 kB
Interstitial jpg / png / gif 300x600 60 kB
Interscroller jpg / png / gif 720x1280 150 kB Jak nakreslit interscroller pro ČESKÉSTAVBY.cz?
Jak nakreslit interscroller pro ČESKÉREALITY.cz?
Bottom / Footerboard jpg / png / gif 1920x500 120 kb
Kalkulačka jpg / png / gif / html5 250x100 30 kB
Patička infomailu jpg / png / gif 630x315 60 kB

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO DODÁVÁNÍ VLASTNÍCH BANNERŮ ČI VYTVOŘENÝCH OD EXTERNÍCH FIREM

Dodržení níže zvedených pravidel je nutné pro schválení a nasazení bannerů do reklamního systému.

 • reklama musí mít správné rozměry pro daný druh a umístění
 • reklama musí mít maximální datovou velikost pro daný druh a umístění
 • reklama musí být odlišena od pozadí stránky okrajem či jinou barvou pozadí
 • reklama nesmí obsahovat zvuky
 • reklama nesmí obsahovat formuláře
 • reklama nesmí být barevně a pohybově agresivní, aby návštěvníky zásadně nerušila v prohlížení stránek
 • reklama nesmí obsahovat lži, pomluvy, vulgarismy či jiné neetické prvky
 • reklama nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů a nesmí vypadat jako systémové hlášky
 • všechny reklamy odbavované jako externí kód musejí mít nastaven proklik "_top", u speciálních případů pak na "_blank"
 • externí kódy nesmí způsobovat javascriptové ani zobrazovací chyby ve stránkách
 • banner musí být dodán minimálně 3 pracovní dny před spuštěním kampaně. V případě porušení tohoto bodu si provozovatel vyhrazuje právo kampaň posunout o dny způsobené opožděným dodáním materiálů.
 • plocha banneru obsahující text může pokrývat maximálně 20% celkové plochy, logo firmy není považováno za text.


PRAVIDLA PRO REMARKETING

Pokud máte u nás zakoupenou službu Remarketing, pak postupujte následovně:

 • Ve vašich reklamních účtech Google Ads, případně Sklik nebo Facebook Business Manager si vytvořte nové publikum, které definujete takto:

 • Vygenerujte si remarketingový kód (Google Ads), retargetingový kód (Seznam Sklik), případně Facebook pixel a pošlete nám je na adresu irova@ci.cz.
 • Spustíme kampaň a začneme sbírat lidi do vašeho publika. Po spuštění se vám ozve naše klientské oddělení, zda se publikum načítá v pořádku.
 • Ve vašich účtech Google Ads, případně Sklik nebo Facebook Business Manager si vytvořte reklamu zacílenou na nově sbírané publikum.
info@ceskyinternet.cz