Jak nakreslit ideální pozadí – reklamní podkres stránky?

Pozadí představuje vysoko viditelnou formu reklamy využívanou na serverech společnosti Český Internet s.r.o., která obklopuje obsah webových stránek, čímž jej činí téměř nemožným přehlédnout ve srovnání s tradičními reklamními bannery. Jeho design zůstává pevný i při posouvání stránky, a tak zůstává viditelný i při scrollování. Samozřejmě je celá plocha okolo stránky aktivní na proklik na libovolnou stránku.

Na mobilních zařízeních není pozadí dostupné, jelikož jejich menší obrazovky neposkytují dostatek místa pro jeho efektivní zobrazení.

Pro inspiraci se podívejte na příklad pozadí realitní kanceláře Realdomus:

Jak nakreslit ideální pozadí – reklamní podkres stránky?

Specifikace pozadí

Pozadí – jedná se o 1 soubor:

 • rozměr 2000 x 850 px
 • formát JPG, maximální datová velikost 200 kB
 • rozměr překryté středové části: 1368 pixelů (bude přesně uprostřed!)
 • informační sdělení musí být:
  • od shora max. 600 pixelů na výšku, přičemž prvních 65 horních pixelů může být překryto navigační lištou serveru
  • ideálně v pruzích po stranách blíže středu max. 140 pixelů na šířku
  • plocha obsahující text může pokrývat maximálně 20 % celkové plochy, logo firmy není považováno za text
 • barva pozadí nesmí být bílá ani velmi světlý odstín blížící se bílé
 • spodní část pozadí musí končit jednotnou barvou
 • počet použitých fotografií nesmí být větší jak 4 (nesmí evokovat záměnu s obsahem stránky)
Jak nakreslit ideální pozadí – reklamní podkres stránky - Pozadí

Jak ale pozadí připravit tak, aby zasáhl co nejvíce návštěvníků? 

Reklamní plocha pozadí se však zobrazuje pouze návštěvníkům, kteří mohou danou plochu zahlédnout alespoň z určité části. Znamená to tedy, že pozadím nelze oslovit lidi, kteří na server přijdou z mobilního telefonu, tabletu, nebo PC s menším rozlišením než 1400 px na šířku obrazovky.

Ze statistik serveru je patrné, že druhé nejčastější rozlišení obrazovky našich návštěvníků na PC činí 1536 x 864 px. Toto rozlišení používá na svém monitoru necelých 20 % uživatelů. Jak je dále vidět z níže uvedené tabulky z Google Analytics, pozadí tak zasáhne aktuálně okolo 65 % návštěvníků serveru na PC, kteří mají rozlišení větší jak 1536 px na šířku.
 

Jak nakreslit ideální pozadí – reklamní podkres stránky?
Při výrobě grafického pozadí je tedy nutné tyto skutečnosti brát v potaz a nejdůležitější informace umístit do oblasti viditelné při rozlišení 1536 px na šířku. Když budeme brát v potaz i ovládací prvky prohlížeče po stranách, je ideální šířka pro umístění reklamního sdělení nanejvýše 1510 px. Veškeré další méně podstatné informace pak již lze pozicovat do celé šířky, protože nejčastější rozlišení obrazovek návštěvníků je FullHD 1920 x 1080 px. 

Závazná pravidla pro dodávání vlastních bannerů či vytvořených od externích firem

Dodržení níže uvedených pravidel je nutné pro schválení a nasazení bannerů do reklamního systému.

 • reklama musí mít správné rozměry pro daný druh a umístění
 • reklama musí mít maximální datovou velikost pro daný druh a umístění
 • reklama nesmí obsahovat zvuky
 • reklama nesmí obsahovat formuláře
 • reklama nesmí být barevně a pohybově agresivní, aby návštěvníky zásadně nerušila v prohlížení stránek
 • reklama nesmí obsahovat lži, pomluvy, vulgarismy či jiné neetické prvky
 • reklama nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů a nesmí vypadat jako systémové hlášky
 • všechny reklamy odbavované jako externí kód musejí mít nastaven proklik "_top", u speciálních případů pak na "_blank"
 • externí kódy nesmí způsobovat javascriptové ani zobrazovací chyby ve stránkách
 • pozadí musí být dodáno minimálně 3 pracovní dny před spuštěním kampaně. V případě porušení tohoto bodu si provozovatel vyhrazuje právo kampaň posunout o dny způsobené opožděným dodáním materiálů.

info@ceskyinternet.cz