Jak nakreslit ideální branding – reklamní podkres stránky?

English | Deutsch |

Velmi oblíbeným formátem pro oslovení návštěvníků se stal tzv. branding, nebo-li reklamní sdělení umístěné na pozadí webové stránky. Jak je ale připravit tak, aby zasáhlo co nejvíce návštěvníků? 

Mezi reklamními formáty, které oslovují návštěvníky z určité cílové skupiny (např. kupci pozemků v Kolíně, zájemci o stavbu domu, aj.) se poslední době dere do popředí tzv. branding celé stránky, tedy reklamní plocha umístěná na pozadí stránky realitního serveru. Jelikož je součástí této plochy o velikosti 2000 x 850 bodů také animovaný leaderboard v záhlaví stránky o velikosti 990 x 100 bodů, je tento způsob reklamního sdělení pro návštěvníka téměř nepřehlédnutelný.

Samozřejmě je celá plocha okolo stránky aktivní na proklik na libovolnou stránku. 

Jak nakreslit ideální branding – reklamní podkres stránky?

Specifikace brandingu

Branding – obsahuje 2 soubory:

 1. Pozadí (obr. 1)
  • rozměr 2000 x 850 px
  • formát JPG, maximální datová velikost 200 kB
  • rozměr překryté středové části: 1010 pixelů (bude přesně uprostřed!)
  • na horní části pozadí 100 pixelů (Leaderboard)
  • informační sdělení musí být:
   • od shora max. 600 pixelů na výšku, přičemž prvních 50 horních pixelů může být překryto navigační lištou serveru
   • ideálně v pruzích po stranách blíže středu max. 140 pixelů na šířku
   • plocha obsahující text může pokrývat maximálně 20% celkové plochy, logo firmy není považováno za text
  • barva pozadí nesmí být bílá ani velmi světlý odstín blížící se bílé
  • spodní část pozadí musí končit jednotnou barvou
  • počet použitých fotografií nesmí být větší jak 4 (nesmí evokovat záměnu s obsahem stránky)
  Jak nakreslit ideální branding – reklamní podkres stránky - Pozadí (obr. 1)
 2. Leaderboard (obr. 2)
  • rozměr 990 x 100 px
  • formát PNG, GIF, JPG (podmínkou je jednotná barva celého pozadí, možnost animace či průhlednosti)
  • maximální datová velikost 70 kB
  Jak nakreslit ideální branding – reklamní podkres stránky - Pozadí (obr. 2)

Jak nakreslit ideální branding – reklamní podkres stránky - Pozadí (obr. 3)

Reklamní plocha branding se však zobrazuje pouze návštěvníkům, kteří mohou danou plochu zahlédnout alespoň z určité části. Znamená to tedy, že brandingem nelze oslovit lidi, kteří na server přijdou z mobilního telefonu, tabletu, nebo PC s menším rozlišením než 1024 px na šířku obrazovky.

Ze statistik serveru je patrné, že nejčastější rozlišení obrazovky našich návštěvníků na PC činí 1366 x 768 px. Toto rozlišení používá na svém monitoru necelých 20% uživatelů.
Jak je dále vidět z níže uvedené tabulky z Google Analytics, branding tak zasáhne aktuálně okolo 52% návštěvníků serveru, kteří mají rozlišení větší jak 1024 px na šířku. 

Jak nakreslit ideální branding – reklamní podkres stránky?
Při výrobě grafického pozadí je tedy nutné tyto skutečnosti brát v potaz a nejdůležitější informace umístit do oblasti viditelné při rozlišení 1366 px na šířku. Když budeme brát v potaz i ovládací prvky prohlížeče po stranách, je ideální šířka pro umístění reklamního sdělení nanejvýše 1340 px. Veškeré další méně podstatné informace pak již lze pozicovat do celé šířky, jelikož třetí nejčastější rozlišení obrazovek návštěvníků je FullHD 1920 x 1080 px. 

Jak nakreslit ideální branding – reklamní podkres stránky?

Závazná pravidla pro dodávání vlastních bannerů či vytvořených od externích firem

Dodržení níže zvedených pravidel je nutné pro schválení a nasazení bannerů do reklamního systému.

 • reklama musí mít správné rozměry pro daný druh a umístění
 • reklama musí mít maximální datovou velikost pro daný druh a umístění
 • reklama nesmí obsahovat zvuky
 • reklama nesmí obsahovat formuláře
 • reklama nesmí být barevně a pohybově agresivní, aby návštěvníky zásadně nerušila v prohlížení stránek
 • reklama nesmí obsahovat lži, pomluvy, vulgarismy či jiné neetické prvky
 • reklama nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů a nesmí vypadat jako systémové hlášky
 • všechny reklamy odbavované jako externí kód musejí mít nastaven proklik "_top", u speciálních případů pak na "_blank"
 • externí kódy nesmí způsobovat javascriptové ani zobrazovací chyby ve stránkách
 • branding musí být dodán minimálně 3 pracovní dny před spuštěním kampaně. V případě porušení tohoto bodu si provozovatel vyhrazuje právo kampaň posunout o dny způsobené opožděným dodáním materiálů.

Tip: při scrollování na stránce dolů je branding napevno upoután k pozadí, avšak horní část s leaderboardem se v tu chvíli překryje stránkou. Z toho důvodu doporučujeme umístit logo firmy také do levé či pravé části pozadí. Bude pak viditelné nepřetržitě.

info@ceskyinternet.cz